ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων,
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

✉ mdasenaki[at]chem.uoa[dot]gr

☎ +30 210 7274326 (γραφείο)

Ιστοσελίδα: Google scholar - Scopus

  

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

- Ακαδημαϊκή εκπαίδευση -

 • 2015: Ph.D. in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
 • 2008: Master of Science in “Chemical Analysis–Quality Control”, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
 • 2006: Bachelor of Science in “Chemistry”, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens

- Διορισμοί -

 • 2021: Assistant Professor in Food Chemistry, Food Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
 • 2015 – 2021: Post-Doctoral Researcher, Analytical Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
 • 2009 – 2012: Chemist at Athens Analysis Laboratories, Athens Analysis Laboratories, 104 Vas. Sofias str, Athens.

- Διδακτικές Δραστηριότητες -

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Assessing Food Quality and Food Safety (course/lab)
  • Food Chemistry

  Μεταπτυχιακά μαθήματα

   • Food Analysis (Chemistry Dept.)
   • Novel approaches in Food Chemistry (Chemistry Dept.)
   • Quality control of Food (Chemistry Dept.)
   • General aspects - Molecular Techniques in Biochemistry (School of Medicine)

   - Ερευνητικά Ενδιαφέροντα/Δραστηριότητες -

   • Food authenticity research using HRMS and sophisticated chemometric tools.
   • Application of Metabolomics in Food Research
   • Identification of food contaminants using LC-MS, GC-MS and LC-HRMS
   • Food Analysis - Development of novel methods for the determination of food nutritional value and food components  and residues

   - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Αναφορές -

   • 39 publications in journals with peer review
   • 42 conference presentations
   • 4 invited book chapters in collective volumes
   • >950 citations (H-index 16)

   - Κορυφαίες πέντε δημοσιεύσεις -

   • G. Koulis, A. Tsagkaris, P. Katsianou, PL. Gialouris, I. Martakos, F. Stergiou, A. Fiore, E. Panagopoulou, S. Karabournioti, C. Baessmann, N. van der Borg, M. Dasenaki, C. Proestos, N. Thomaidis, Thorough Investigation of the Phenolic Profile of Reputable Greek Honey Varieties: Varietal Discrimination and Floral Markers Identification Using Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry, Molecules 2022, 27(14), 4444
   • Tzachristas, M. Dasenaki*, R. Aalizadeh, N. Thomaidis, C. Proestos “LC-MS Based Metabolomics for the Authentication of Selected Greek White Wines”, Microchemical Journal, 2021, 169, 106543
   • E. Karagiannis, M. Michailidis, C. Skodra, G. Stamatakis, M. Dasenaki, I. Ganopoulos, M. Samiotaki, N. Thomaidis, A. Molassiotis, G. Tanou, “Proteo-metabolomic journey across olive drupe development and maturation”, Food Chemistry, 2021, 363, 130339
   • Marilena E. Dasenaki, Sofia K. Drakopoulou, Reza Aalizadeh and Nikolaos S. Thomaidis “Targeted and Untargeted Metabolomics as an Enhanced Tool for the Detection of Pomegranate Juice Adulteration”, Foods, 2019, 8 (6), 212
   • M. Dasenaki, A. Bletsou, G. Koulis and N. Thomaidis “Qualitative multi-residue screening methods for 143 veterinary drugs and pharmaceuticals in milk and fish tissue using liquid chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63, 4493–4508
   • Marilena E. Dasenaki, Nikolaos S. Thomaidis, “Multi-residue determination of 115 veterinary drugs and pharmaceutical residues in milk powder, butter, fish tissue and eggs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry” Analytica Chimica Acta, 2015, 880, 103–121

   - Επιλεγμένες Διακρίσεις -

   • 2017 – 2020: Post-Doctoral Research Scholarships from the State Scholarships Foundation (IKY) funded by the “Supporting Post-Doctoral Researchers” Act
   • 2016 – 2020: University Scholarship under the program entitled "Acquisition of Academic Teaching Experience in Young Scientists PhD Holders".
   • 2010 – 2014: PhD Research Scholarship, Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund

   - Έργα και Ακαδημαϊκές Δράσεις -

   • Research associate in 11 scientific projects
   • Reviewer of 22 international journals