ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Χημείας Τροφίμων,
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

✉ harpro[at]chem.uoa[dot]gr

☎ +30 210 7274160 (γραφείο)

Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/harpro

  

 

Σταδιοδρομία

 

- Ακαδημαϊκή εκπαίδευση -

 • 2000: B.Sc. in Chemistry, University of Ioannina, Greece
 • 2001: M.Sc. in Food Science, University of Reading, U.K.:
 • 2005: Ph.D. in Food Chemistry, Agricultural University of Athens, Greece
 • 2006: Post Graduate short course, Wageningen University, the Netherlands, funded by EuroFIR
 • 2007: Postdoc research, Agricultural University of Athens, Department of Food science and Technology

- Διορισμοί -

 • 2023: Professor, Chemistry Dept., UoA
 • 2019: Associate Professor, Chemistry Dept., UoA
 • 2009 – 2011: Hellenic Food Authority (EFET), Technical manager of the chemical laboratory in Athens and Food Auditor
 • 2007 – 2009: Agripan SA, Sales Director in water treatment systems

- Διδακτικές Δραστηριότητες -

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Food Chemistry
 • Food Quality Control and Food Safety
 • Food Technology
 • Nutrition and Food Chemistry (Pharmacology Dept.)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Nutrition (Chemistry Dept.)
 • New Trends in Food Science (Chemistry Dept.)
 • Food Analysis (Chemistry Dept.)
 • Quality Control of Food (Chemistry Dept.)

- Ερευνητικά Ενδιαφέροντα/Δραστηριότητες -

 • Plant bioactive compounds extraction and instrumental analysis e.g., phenolic acids, flavonoids
 • Determination of antioxidant capacity of constituents from plant derived foods (olive oil, wine, plants, mushrooms etc)
 • Food contaminants determination (metals e.g., Sn, Cd, Cu, biogenic amines)
 • Food Allergens determination by ELISA (new field)
 • GMOs in milk and milk products by PCR (new field)
 • Biodegradable, edible active food packaging, micro-nanoencapsulation of bioactive ingredients.

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Αναφορές -

 • >80 publications in refereed journals
 • >2000 citations (H-index = 21)

- Κορυφαίες πέντε δημοσιεύσεις -

 • Analysis of flavonoids and phenolic acids in Greek aromatic plants: Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity, C Proestos, IS Boziaris, GJE Nychas, M Komaitis Food chemistry 95 (4), 664-671
 • RP-HPLC analysis of the phenolic compounds of plant extracts. Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity C Proestos, N Chorianopoulos, GJE Nychas, M Komaitis, Journal of agricultural and food chemistry 53 (4), 1190-1195
 • Application of microwave-assisted extraction to the fast extraction of plant phenolic compounds C Proestos, M Komaitis, LWT-food science and technology 41 (4), 652-659
 • Determination of phenolic compounds in aromatic plants by RP-HPLC and GC-MS, C Proestos, D Sereli, M Komaitis, Food chemistry 95 (1), 44-52
 • Antioxidant capacity of selected plant extracts and their essential oils, C Proestos, K Lytoudi, OK Mavromelanidou, P Zoumpoulakis, Antioxidants 2 (1), 11-22

- Επιλεγμένες Διακρίσεις -

 • Scholarship from the State Scholarships Foundation of Greece for Post Doctoral research at the Agricultural University of Athens (2006-2008).
 • Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(4), 1190-1195, (2005) one of the top 20 most read articles
 • LWT – Food science and Technology Volume 41, Issue 4, (2008), 652-659, one of the Top 10 most cited article for the period 2008-2010
 • Food Chemistry, Volume 95, Issue 4, (2006), Pages 664-671. No 1. of the Top 25 Hottest articles for October to December 2005.

- Έργα και Ακαδημαϊκές Δράσεις -

 • Member of European Commission TAIEX, Technical Assistance Information Exchange Instrume, Expert candidature number: EX2014D225678
 • Member of Royal Society of Chemistry
 • Trainer of Hellenic Food Authority (EFET)
 • Certified Evaluator of Hellenic Accreditation System (ESYD)
 • Evaluator of European Programs RISE, COST, PRIMA