ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SUPREME» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Το εργαστήριό μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμα SUPREME, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του βασικού προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία Horizon Europe, ως μέρος της εξωστρεφούς στρατηγικής και της συνεχιζόμενης προσπάθειάς για καινοτομία και παραγωγή νέων προϊόντων μέσω Έρευνας και Ανάπτυξης, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει 19 οργανισμούς από 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ερευνητικών ιδρυμάτων, κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεθνώς ενεργών εταιρειών. Το έργο διάρκειας 48 μηνών στοχεύει στη δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την ανάπτυξη αντιμικροβιακών νανοεπικαλύψεων.

Πιο συγκεκριμένα, η καταστροφική πανδημία που προκλήθηκε από τον SARS-CoV-2 το 2020 τράβηξε την προσοχή του ευρύτερου κοινού στην εξάπλωση επιβλαβών παθογόνων από επιφάνειες, αναδεικνύοντας τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα μιας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης λύσης μέσω αντιμικροβιακών επικαλύψεων επιφανειών ως πιθανή στρατηγική για τον μετριασμό της εξάπλωσης εστιών ασθενειών.

Το πρόγραμμα SUPREME θα αναπτύξει μια πλατφόρμα για τη μελέτη και ανάπτυξη αποτελεσματικών και πολυλειτουργικών αντιμικροβιακών νανοεπικαλύψεων. Βασικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας, η μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών που προκαλούνται από επιβλαβείς παθογόνους παράγοντες, η αύξηση της αυτονομίας σε βασικές στρατηγικές αλυσίδες της βιομηχανίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο της βελτίωσης των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες. Η παραγωγή SUPREME νανοεπικαλύψεων θα ακολουθεί μια βιώσιμη προσέγγιση βάσει σχεδίου για να εγγυάται ελαχιστοποιημένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.supreme-project.eu