ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Καθηγητής Οργανικής Χημείας,
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

✉ tmavrom[at]chem.uoa[dot]gr

☎ +30 210 7274175 (γραφείο)

Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/tmavrom

  

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

- Ακαδημαϊκή εκπαίδευση -

 • 1985: B.Sc. in Chemistry, University of Athens, Greece
 • 1987: M.Sc. in Medicinal Chemistry, University of Connecticut, U.S.A.
 • 1990: Ph.D. in Medicinal Chemistry, University of Connecticut, U.S.A.
 • 1991: Post Graduate in Medicinal Chemistry, University of Connecticut, U.S.A

- Διορισμοί -

 • 1991:Researcher in NHRF
 • 2007 – 2012: Associate Professor, Chemistry Dept., UoA
 • 2012 – today: Professor, Chemistry Dept., UoA
 • 2022-Director of Organic Chemistry Laboratory and Vice-President of Chemistry Department.

- Διδακτικές Δραστηριότητες -

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Organic Chemistry Laboratory  for Biologists
  • Organic Chemistry Laboratory for Chemists
  • NMR spectroscopy and Molecular Modeling

  Μεταπτυχιακά μαθήματα

   • NMR spectroscopy, Molecular Modeling, the element of  Carbon and Rational Drug Design  (Chemistry Dept., NKUA)
   • Molecular Modeling (University of Crete)
   •  NMR spectroscopy and applications (University of Ioannina)

   - Ερευνητικά Ενδιαφέροντα/Δραστηριότητες -

   • Use of spectroscopic techniques to study Drug:Membrane Interactions
   • Use of Molecular Docking and Molecular Dynamics to study the actions of drugs in their active sites.
   • Use of Quantitative Structure Activity Relationships to rationally design new drugs
   • Finding the putative bioactive conformations of drugs thorugh the combination of NMR spectroscopy and computational analysis.

   - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Αναφορές -

   • >300 publications in refereed journals
   • >6000 citations (H-index = 38)

   - Κορυφαίες πέντε δημοσιεύσεις -

   • An effort to understand the molecular basis of hypertension through the study of conformational analysis of losartan and sarmesin using a combination of Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy and theoretical calculations T. Mavromoustakos, A. Kolocouris, M. Zervou, P. Roumelioti, J. Matsoukas, R. Weisemann. J. Med. Chem. 42(10) 1714-1722 (1999).
   • Effects of Cannabinoids in membrane bilayers containing cholesterol. T. Mavromoustakos, I. Daliani. BBA M BIO. 1420, 252-265 (1999).
   • 1H NMR-Based Protocol for the Detection of Adulterations of Refined Olive Oil with Refined Hazelnut Oil. J. Agr. Food Chem.  L.Mannina, M.D. Imperio, D. Capitani, S. Rezzi, C. Guillou, T. Mavromoustakos, M.D. Vilchez, A.H. Fernandez. 57(24) 11550-11556 (2009).
   • Inclusion of Quercetin in Gold Nanoparticles Decorated with Supramolecular Hosts Amplifies Its Tumor Targeting Properties. ACS Applied Biomaterials M  Yilmaz,  A. Karanastasis,M Chatziathanasiadou,M  Oguz,A Kougioumtzi, N  Clemente, T   Kellici, N Zafeiropoulos,A  Avgeropoulos,T Mavromoustakos,U , Serdar Karakurt, A Tzakos. 2(7), 2715-2725 (2019) .
   • Interplay of cholesterol, membrane bilayers and the AT1R: A cholesterol consensus motif on AT1R is revealed. S. Kiriakidi, C. Chatzigiannis, C. Papaemmanuouil, A.G. Tzakos, Z. Cournia, T. Mavromoustakos.,  Computational and Structural Biotechnology Journal19, 110–120  (2021).

   - Επιλεγμένες Διακρίσεις -

   • Prizes by Academy of Athens 1998,2022 on the research work of hypertension.     
   • Scholarship by Fulbright and Royal Society
   • Honored by Thermal Society and  by Polytechnic Ascociation for getting PhD degree in Theology 
   • The article   in  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters  was selected on the hottest 25 top 25 

   - Έργα και Ακαδημαϊκές Δράσεις -

   • Certified Evaluator of Hellenic Accreditation System (ESYD)
   • Evaluator of European Marie Curies
   • Evaluator of Slovenian competitive proposals